13. April 1520

The future Emperor Charles V and his entourage spend the night in Bruma Hospital on the English Way. The Spanish monarch was on his way to the port of A Coruña, after making a pilgrimage to Santiago, to embark for Germany.

View sources

  • SOURCE 1: http://www.xacopedia.com/Carlos_I
  • SOURCE 2: Pombo Rodríguez, Antón A., “Hospitais de Peregrinos na Cidade da Coruña e no Camiño de Faro”, en Actas del II Congreso Internacional de estudios jacobeos. Rutas atlánticas de peregrinación a Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996, vol. II, p. 293.