27 de outubro de 1206

Comeza a visión do campesiño inglés Thurkill. Soñará durante varios días que a súa alma viaxa a coñecer a fin do mundo, chegando ao Monte do Gozo, onde divisa a cidade de Santiago.