22 de setembro de 1628

Un hospital do Camiño do Ebro recibe o peregrino romano Jacob de Monte. Era membro da Orde de Santo Ambrosio e volvía de Santiago. O hospitaleiro afirma que traía quentura e alimentouno a primeira noite cun par de ovos. Tras oito días enfermo no hospital, De Monte partiu cara a Zaragoza.

Ver fontes

  • FONTE: Orta, Esteban; Orta, Manuel, Tudela y el Camino de Santiago del Ebro, Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, 2011, p. 39.