Botón para pausa automático no carrusel

Comisión organizadora

A participación dos distintos axentes sociais e institucionais é un dos alicerces da celebración do Ano Santo.

Precisamente, para facilitar esa colaboración, a Xunta de Galicia impulsou a creación da Comisión Organizadora do Xacobeo 21, un órgano colexiado de coordinación e asesoramento para a promoción e organización do Xacobeo 2021, creada en virtude do Decreto 4/2018, de 11 de xaneiro, publicado no DOG de 22 de xaneiro de 2018.

Composta por representantes do Executivo galego, a Delegación do Goberno en Galicia, a Igrexa, o Concello de Santiago de Compostela e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a Comisión Organizadora do Xacobeo 2021 ten entre as súas funcións:

  • Fomentar, coordinar e impulsar as actuacións das diferentes administracións públicas
  • Definir as liñas estratéxicas para a aprobación do Plan Estratéxico do Xacobeo 2021
  • Elaborar e aprobar a programación de actividades deste evento
  • Aprobar a marca e o manual de aplicación do logo Xacobeo 2021
  • Promover a participación privada nel a través de convenios, patrocinios etc.
  • Promover a aprobación de incentivos fiscais para patrocinadores privados no marco da programación do Xacobeo 2021
  • Impulsar a promulgación das disposicións e a realización das actuacións precisas para a súa organización e coordinación
  • Promover a adopción dos acordos necesarios para a difusión e promoción do Xacobeo 2021
  • Servir de instrumento de colaboración, asistencia e información recíproca na relación coas demais administracións públicas e entidades que participan na programación de actividades
  • Realizar as actividades necesarias para o seguimento e avaliación das estratexias e accións aprobadas